Dyrlægepraksis

Veterinært Diagnostisk Laboratorium, KU, udfører analyser for privatpraktiserende dyrlæger og for KU's universitetshospitaler for hhv. familiedyr samt produktionsdyr og heste. Der udføres også analyser i forbindelse med nationale og internationale forskningsprojekter.

Laboratoriet udfører analyser indenfor hæmatologi, biokemi, hormoner, cytologi, urin-, fæces og koagulationsanalyser på mange forskellige dyrearter. Som en del af vores service tilbydes sparring med laboratoriets dyrlæger vedrørende fortolkning af analyseresultater.

En udførlig vejledning til at sikre optimale prøveresultater ved at minimere præanalytiske fejlkilder findes under prøveforberedelse.

Laboratoriet er tilknyttet et kvalitetssikrings program under Veterinary Laboratory AssociationTM