Om laboratoriet – Københavns Universitet

Vet. diagn. lab. > Om laboratoriet

Om laboratoriet

Claus Stjernegaard og Advia 1800

Veterinært Diagnostisk Laboratorium, KU (tidl. Centrallaboratoriet), udfører analyser for Universitetshospitalet for Familiedyr på Frederiksberg, Universitetshospitalet for Store Husdyr i Taastrup samt eksterne dyreklinikker og dyrehospitaler fra Danmark og det øvrige Skandinavien. Derudover medvirker vi i en lang række forskningsprojekter.

I menuen nedenfor findes information om vores primære analyseområder. Anbefalinger til  Prøveforberedelse, listen over standardanalyser samt priser findes under menupunktet Analyser.

Hæmatologi

Blodudstrygning

Laboratoriet udfører flowcytometri baseret hæmatologisk fuldblodstælling. Denne analyse inkluderer differentialtælling af leukocytter.

På alle indsendte prøver verificeres fuldblodstællingen manuelt, og samtlige celletyper vurderes morfologisk ved mikroskopi af en blodudstrygning. 

Biokemi

Der udføres dagligt et stort antal biokemiske analyser, som genererer en basal database af information vedrørende organskade og organfunktion. Den basale biokemiske profil består af biomarkører for primært lever, nyrer og muskel, hvilket også inkluderer måling af elektrolytter, mineraler, protein-, kulhydrat – og fedtmetabolisme.  

Laboratoriet har artsspecifikke referenceintervaller for hund, kat, hest, kvæg, svin, får og ged.

Hormoner

Immulite

Laboratoriet analyserer rutinemæssigt thyreoideahormoner (total T4, fri T4 og TSH), cortisol og progesteron. Derudover er det muligt at rekvirere enkelt-analyser af eksempelvis 17-OH-progesteron, erythropoietin (EPO), insulin-like growth factor 1 (IGF-1), testosteron og østronsulfat.

I forbindelse med projekter er mere specielle analyser også mulige, for eksempel adrenocorticotropt hormon (ACTH), insulin, prolactin, testosteron, østradiol samt fri T3 & total T3.

Cytologi

Cytologiske præparater udtaget som finnålsapirater (FNAsp) eller som udstrygning af væsker (herunder ledvæske samt effusioner) mikroskoperes for at identificere den patologiske proces, og hvis muligt også at stille en diagnose.

Urinanalyse

Laboratoriet foretager standard urinanalyse samt urin protein-creatinin ratio (UPC) og urin cortisol-creatinin ratio (UCC).

En standard urinanalyse inkluderer undersøgelse af vægtfylde, urinstick (med angivelse af pH, erythrocytter, glucose, ketonstoffer, protein, bilirubin og urobilinogen), mikroskopisk undersøgelse af sedimentet på ufarvet præparat (mhp. identifikation af casts og krystaller), samt på farvet tørret præparat (mhp. identifikation af celler eller agens).

Fæcesanalyse

Der er mulighed for mikroskopisk identifikation af en lang række parasitter, bl.a. Angiostrongylus vasorum og Crenosoma vulpis vhs. Baermann analyse. Identifikation af parasitæg, cyster og oocyster herunder Toxocara canis hhv. cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenochephala, Capillaria spp., Tricuris vulpis og Isospora spp. m.fl. foretages ved fæces flotation.

Test for Giardia lamblia og Cryptosporidium parvum antigen foretages på fæces ved hjælp af en SNAP-test.

Koagulationsanalyse


Der er mulighed for at analysere både fuldblod og plasma prøver fra stort set alle dyrearter i hæmostaseafdelingen.

Plasma-baserede koagulationsanalyser inkluderer protrombin (PT), aPTT, fibrinogen, antitrombin (AT) og von Willebrand Factor (vWF) antigen samt D-dimer. Thromboelastografi (TEG) analyseres på fuldblod.

Efter forudgående aftale kan flowcytometrisk analyse af finnålsaspirat fra f.eks. lymfeknuder, anvendes for at bestemme om der er tale om B- eller T-celle lymfom hos hund .