Kvalitetssikring

ADVIA 1800

Laboratoriet har en målsætning om at arbejde kvalitetssikret, hvorfor der gennemføres både interne og eksterne kontroller på alle analyseinstrumenter. 

Laboratoriet deltager desuden i det internationale kvalitetssikringsprogram Veterinary Laboratory Association™ Quality Assurance Program sammen med ca. 180 andre veterinære laboratorier verden over.

Vi ved derfor, at vores arbejde lever op til en høj standard og vores klienters ønske om pålidelige resultater.

Der er en række præanalytiske faktorer, som desuden kan afhjælpes. Under menupunktet Prøveforberedelse findes anbefalinger til hvordan prøver bedst håndteres inden afsendelse til laboratoriet.

I tilfælde af klager over prøveresultater findes en fast procedure for at håndtere disse og en klagevejledning, som kan hentes fra denne side.