Er du forsker?

FACSCanto Flow cytometry system

Veterinært Diagnostisk Laboratorium, KU, analyserer prøver for eksterne forskningsenheder og samarbejdspartnere i en række forskningsprojekter. 
Kontakt laboratoriekoordinator Claus Stjernegaard eller Lektor Lise Nikolic Nielsen for yderligere information.

Prisen på analyser indbefatter omkostninger til reagenser samt tid til analyse, kvalitetskontrol, afrapportering og et administrationsgebyr.
Se vores standardanalyser i rekvisitionen.

Der tilbydes forskellige former for ydelser og assistance i forbindelse med forskningsprojekter.

Blodparametre (eksempel):

  1. Parametre, som er en del af standardanalyserne på laboratoriet: 
    • Disse analyser køres rutinemæssigt, men der ydes en mængderabat afhængigt af det totale prøveantal.
  1.  Parametre, som ikke er en del af standardanalyserne på laboratoriet:
    • Disse analyser kan foretages efter forudgående aftale.
    • Laboratoriet skaffer de fornødne assays.
    • Prisen inkluderer anskaffelse af assays samt tidsforbrug til opsætning af assay samt generel kvalitetssikring på laboratoriets apparatur og afhænger desuden af om prøverne modtages enkeltvis eller i batch.

Analyser foretages også på andre prøvematerialer, såsom urin, fæces, cerebrospinalvæske (CSF), effusioner, mælk og spyt. For andet materiale kontaktes laboratoriet.

Såfremt det ønskes, kan udarbejdelse af en samlet rapport vedr. resultater og fortolkning af disse inkluderes, eller der kan opstartes et samarbejde hvor videnskabeligt personale på laboratoriet indgår i hele eller dele af forskningsprojektet med sparring og figurer som medforfatter på publikationer.