Analyser

Analyser

Veterinært diagnostisk laboratorium, KU, har stor erfaring i analyser på mange dyrearter. Der køres rutinemæssigt analyser på hund, kat, hest, svin, kvæg, får, ged samt mus, rotter og kaniner. Vi har desuden erfaring med analyse af parametre på mange andre arter, bl.a. fisk, fugle, krybdyr og andre eksotiske dyr.

Der er mulighed for indkøb af tests og reagenser fra hele verden, der kan sættes på laboratoriets apparater. Kontakt derfor laboratoriekoordinator Claus Stjernegaard, hvis der ønskes særlige analyser.

Referenceværdier

Vi har selv beregnet referenceområder for hund, kat og hest.

Andre dyrearter såsom får, kvæg og geder benytter vi referenceområder som er taget fra litteraturen såsom Schalm's Veterinary Hematology 5th edition og Clinical Examination of Farm Animals (Peter G.G. Jackson, Peter D. Cockcroft, 2002)

Værdierne er baseret på et bredt udsnit af forskellige racer, indenfor hver dyreart, samt køn og alder.