Prøveforsendelse

Alle registrerede dyreklinikker kan indsende prøver til Veterinært Diagnostisk Laboratorium, KU. Kurerservice tilbydes sammen med mikrobiologisk laboratorium (Sund Vet Diagnostik), og prøver og rekvisitioner kan således sendes i samme kuvert til vores to laboratorier. 

Kontakt venligst laboratoriet første gang der rekvireres, så vi kan oprette jer som kunde.

- Navn på klinik/firma, adresse, telefon, e-mail/fax. nr.

- Client ID (Kontakt venligst laboratoriet første gang der rekvireres. Ved oprettelse anvises et klient ID.)

- Patientoplysninger, ejernavn, race, køn, alder, anamnese m.m.

 • Udskriv rekvisitionen og vedlæg prøver, som pakkes i beskyttet og velegnet emballage. Se under menupunktet Prøveforberedelse for gode råd til eliminering af præanalytiske fejlkilder.

 • Mærk alle prøveglas tydeligt med patient ID (navn eller journal nr.).

 • Book afhentning af forsendelsen (Max. 1 gang pr. dag) via login på GLS hjemmeside:

- Brugernavn: ku"ClientID", f.eks. "ku222" hvis klinikkens ClientID er 222.

- Password: 123 (dette er midlertidigt og kan ændres efter første login)

- Spørgsmål vedr. booking: kontakt GLS Ekspres på tlf. 70 22 70 95.

Der findes også en vejledning til booking fra GLS samt dokumentet Call-Ready-Close med oversigt over hvornår klinikken senest kan booke for afhentning samme dag.

    • Call: Seneste bookingtidspunkt (gennem hjemmesiden),

    • Ready: Hvornår pakken senest skal være klar til afhentning,

    • Close: Seneste tidspunkt pakken afhentes af GLS på klinikken.

  Ved spørgsmål om rekvisition eller yderligere analyser, kontakt venligst laboratoriet

  Ved spørgsmål omkring manglende afhentning eller aflysning af kurér kontakt GLS Express på telefon 70 22 70 22