Vejledning

Klage kan indgives ved udfyldelse af vores online klageformular eller ved telefonisk henvendelse. Enhver medarbejder har ansvar for at henvise eller viderebringe en klage til laboratoriekoordinatoren eller ledelsen, og at klager behandles strengt fortroligt. Den ledende laborant/ledelsen har ansvar for tilbagemelding til den, der indgiver klagen.

Formålet er

 • at sikre, at klager bliver korrekt registreret og behandlet.

 • at sikre, at klager bliver behandlet tilfredsstillende for den, der indgiver klagen.

 • at sikre, at klager så vidt muligt bliver anvendt til forbedring.

Procedure ved modtagelse af klage:

 • Resultater kontrolleres.

 • Prøverør og mærkning kontrolleres.

 • Rekvisitionen kontrolleres for evt. bemærkninger.

 • Maskinen gennemgås for fejl, kontroller, kalibration m.m. kontrolleres igen.

 • Prøven køres om.

 • Fremkommer samme resultat sendes prøven til eksternt laboratorie.

 • Ved fejl på maskinen vil fejlen blive udbedret i samarbejde med laboranter, leverandør & tekniker.

 • Konklusion - Vedkommende, der har rettet henvendelse vil få besked om resultatet af undersøgelsen samt om eventuelle tiltag.